CEFR چیست؟

CEFR چیست؟ چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها (به اختصار CEFR) معیاری برای تعیین سطح زبان است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سطوحِ زبان آموزی به ترتیب پیشرفت آموزشی شامل A1 و A2 و  B1 و B2 و C1 و C2 است. از اینجا به بعد زبان آموز وارد مرحله ای شده که می تواند به زبان مقصد یا همان زبانی که آموخته در کافه گپ بزند، رمان بخواند و با مردم در زمان خرید شوخی کند و با معشوق اش صحبت های شیرین رد و بدل کند.

اپ رزتا استون را می توان  برای آموزش این رویکرد معرفی کرد.

error: همه کپی رایت برای اپ زبان محفوظ است.