آموزش زبان با Bussu

آموزش زبان با Busuu

ورژن 11.6.535   ||    حجم  22  مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 11.6.535 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن  19.12.01.504   ||    حجم 37 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 19.12.01.504 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 19.11.2.485   ||    حجم 34 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 19.11.2.485 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن  19.9.1.479   ||    حجم 34 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 19.9.1.479 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن  19.8.1.475   ||    حجم 34 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 19.8.1.475 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 19.1.4.451   ||    حجم 29.9 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 19.1.4.451 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 20.2.2.536   ||    حجم 35.5 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 20.2.2.536 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 17.0.1.17   ||    حجم 26 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 17.0.1.171 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 16.2.1.42   ||    حجم 19.3 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 16.2.1.42 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 13.0.3.72    ||    حجم 16.2 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 13.0.3.72 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 13.0.0.44    ||    حجم 16.2 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 13.0.0.44 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 11.6.535    ||    حجم 21.5 مگابایت

اپ آموزش زبان « بوسو » Busuu ورژن 11.6.535 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Busuu

ورژن 11.3.2.516    ||    حجم 20.6 مگابایت

اپ زبان « بوسو » Busuu ورژن 11.3.2.516 برای سیستم عامل اندروید روش جذابی برای آموزش زبان‌ها دارد، این روش مبتنی بر فلش کارت‌های تصویری و یادگیری اینتراکتیو است.

error: همه کپی رایت برای اپ زبان محفوظ است.