آموزش زبان با Duolingo

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 4.87.0

حجم نسخه فول و پرمیوم  22 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 4.87.0 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 4.81.4

حجم نسخه فول و پرمیوم  19 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 4.81.4 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 4.79.2

حجم نسخه فول و پرمیوم  18 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 4.79.2 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 4.75.3

حجم نسخه فول و پرمیوم  18 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 4.75.3 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 4.70.3

حجم نسخه فول و پرمیوم  17 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 4.70.3 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 4.61.1

حجم نسخه فول و پرمیوم  16 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 4.61.1 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 4.93.7

حجم نسخه آنلاک 22 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 4.93.7 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 3.101.1

حجم نسخه معمولی 12.7 مگابایت | حجم نسخه آنلاک 19.7 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 3.101.1 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 3.86.1    ||    حجم 11.8 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 3.86.1 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

آموزش زبان با Duolingo

ورژن 3.54.1    ||    حجم 14.9 مگابایت

اپ آموزش زبان « دولینگو » Duolingo ورژن 3.54.1 برای سیستم عامل اندروید در دسترس است.

error: همه کپی رایت برای اپ زبان محفوظ است.