سبک آموزش زبان مبدا به مقصد

در این روش زبان آموز باید حداقل زبان مبدا را کامل بداند. مثلا اگر شما می خواهید زبان ایتالیایی یاد بگیرید چنین اپ هایی زبان پایه یا مبدا را انگلیسی و زبان مقصد را ایتالیایی در نظر می گیرند. معمولا در چنین اپ هایی زبان پایه انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی است. از این رهگذر چنین اپ هایی برای پارسی زبانان که زبان پایه پارسی دارند کاربرد ندارد.

اپ بوسو و اپ دولینگو در چنین سبک آموزشی قرار می گیرند.

error: همه کپی رایت برای اپ زبان محفوظ است.